11 Rezultate
Sergiu
• Vânzare cu 4 camere cu living în 3 nivele

Townhouse cu 3 niveluri, loc. Codru

Codru, str. Codru

200,000€
Ion
• Vânzare cu 4 camere cu living în 2 nivele

Casă cu 2 niveluri, or. Codru

Codru, str. CostiujenI

210,000€
Ion
• Vânzare cu 2 camere cu living în 4 nivele

Casă cu 4 niveluri + depozit, or. Codru

Codru, str. Potîrnichii

290,000€
Olesea
• Vânzare cu 3 camere cu living în 2 nivele

Casă cu 2 niveluri, or. Codru

Codru, str. Sihastrului

169,000€
Ana
• Vânzare cu 2 camere cu living

Apartament cu 2 camere, or. Codru

Codru, str. Jubiliară

56,932€
Ana
• Vânzare cu 2 camere

Apartament cu 2 camere, or. Codru

Codru, str. Jubiliară

50,052€
Ana
• Vânzare cu 1 cameră cu living

Apartament cu 1 cameră, or. Codru

Codru, str. Jubiliară

44,720€
Ana
• Vânzare cu 3 camere cu living

Apartament cu 3 camere, or. Codru

Codru, str. Jubiliară

73,272€
Ion
• Vânzare în 4 nivele

Casă cu 4 niveluri, or. Codru

Codru, str. Potîrnichii

290,000€
Vilian
• Vânzare cu 3 camere

Casă cu 1 nivel, or. Codru

Codru, str. Vieru

55,000€
Vilian
• Vânzare cu 3 camere cu living în 2 nivele

Duplex în 2 niveluri, or. Codru

Chișinău, or. Codru

160,000€